Sf. Măn. Marea Lavră - vedere dinspre arsana Sf. Măn. Marea Lavră - Poarta de intrare Sf. Măn. Marea Lavră - Chiparosul Sf. Atanasie Sf. Măn. Marea Lavră - Trapeza Sf. Măn. Marea Lavră - Aghiazmatarul Sf. Măn. Marea Lavră - Icoana Sf. Atanasie Sf. Măn. Marea Lavră - Arsana Sf. Măn. Marea Lavră - Arsana Sf. Măn. Marea Lavră - Trapeza Sf. Măn. Marea Lavră Sf. Măn. Marea Lavră - Trapeza Sf. Măn. Marea Lavră - Morminte Patriarhi Sf. Măn. Marea Lavră - Morminte Patriarhi Sf. Măn. Marea Lavră - Biserica Centrală Sf. Măn. Marea Lavră - Mormântul Sf. Atanasie